What's new

Congratulations to the graduates!

Congratulations to Dr.Liu Chen-Xu(刘晨旭); Dr. Xie Jia-Hao(谢佳豪); Dr. Wu Zhi-Jie(武志杰); Ms. Xu Zong-Li(徐宗利); Mr. Zhao Qing-Ru(赵庆如); Ms. Nie Yu-Han(聂彧晗); Mr. Zou Lei-Ming(邹雷明)!
We wish you every success in the future, You are worthy success!